Profesjonalne szkolenia i doradztwo

PMG Consulting

Profesjonalne szkolenia i doradztwoCzym się zajmujemy
Szkolenia
Szkolenia

Szkolenia organizowane przez PMG Consulting mają charakter szkoleń zamkniętych (wewnątrzzakładowych).

Programy szkoleń przygotowywane są na zamówienie klienta po wcześniejszym zbadaniu potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie. Dostosowywane są do oczekiwań konkretnego przedsiębiorstwa.

Uwzględniają obecną i prognozowaną sytuację firmy, doświadczenie oraz specyfikę działania. PMG Consulting wykorzystuje w budowaniu programów szkoleniowych doświadczenie zdobyte w działalności doradczej.

Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów. Ich zasadniczym celem jest kształtowanie umiejętności oraz wywołanie zmian w zakresie zachowań uczestników co pozwala na zwiększenie efektywności działań indywidualnych i zespołowych.

Aby w jak najlepszym stopniu sprostać wymaganiom naszych klientów proponujemy ocenę efektywności prowadzonych przez nas szkoleń przy wykorzystaniu różnych narzędzi badawczych.

Najczęściej do badania efektywności szkolenia wykorzystywana jest ankieta, która ocenia poziom wiedzy, umiejętności oraz postaw zarówno przed, jak i po szkoleniu.

Ankieta pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania: jaką wiedzę w trakcie szkolenia zdobyli uczestnicy?, jakie zmiany zaszły w ich postawie?, jakie umiejętności zostały rozwinięte?

Porównanie wyników ankiet pozwala na ocenę zakresu zmian i porównanie postępów poczynionych przez uczestników szkolenia.

Diagnoza stanu wyjściowego pozwala również określić jakie obszary wymagają zwiększonego nacisku ze strony trenera, jakie zaś są wystarczająco rozwinięte.

Dokładna analiza uzyskanych wyników pozwala oszacować zmiany w zakresie kompetencji uczestników, jest również źródłem informacji o tym, które elementy szkolenia zostały opanowane na zadowalającym poziomie, a które wymagają pogłębienia, czy zmian w programie szkolenia.

Takie informacje są bardzo cenne szczególnie wtedy, gdy szkolenie nie jest jednorazowe, a ma charakter cykliczny.

doradztwo
Doradztwo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku polskim w ostatnich latach stają się coraz trudniejsze. Wzrastająca konkurencja, zmieniające się preferencje klienta oraz czynniki makroekonomiczne skutkują koniecznością usprawnienia działań we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw. Obecność i odnoszenie sukcesu rynkowego w coraz większym stopniu zależne jest od umiejętności dopasowania struktur firmy do zmian rynkowych.

Firma PMG Consulting proponuje swoim klientom wysokiej jakości usługi doradcze. Zespoły interdyscyplinarne opracowują projekty na poziomie planowania strategicznego, taktycznego i działań operacyjnych. Odbiorcom naszych usług zapewniamy wsparcie nie tylko w zakresie planowania ale również na etapie wdrażania zmian. Wspieramy naszych klientów w procesie zmian ukierunkowanych na lepsze przystosowanie struktur firm do zmieniających się warunków otoczenia.

Zakres naszych usług obejmuje doradztwo w dziedzinach:
::. CRM,
::. POZYCJONOWANIE PRODUKTÓW
::. STRATEGIE KONKUROWANIA
::. ZARZĄDZANIE PORTFELEM KLIENTÓW
::. CONTROLLING
::. ZRÓWNOWAŻONA KARTA DOKONAŃ, BALANCED SCORECARD
::. STRATEGIE KONKUROWANIA SIECI HANDLOWYCH
::. ZARZĄDZANIE, MARKETING I DYSTRYBUCJA
::. FINANSE
::. AUDYT DZIAŁU SPRZEDAŻY

::. ZARZĄDZANIE DZIAŁEM SPRZEDAŻY
::. AUDYT TECHNOLOGICZNY
::. RESTRUKTURYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH 
PMG Consulting Sp. z o.o. - rok założenia 1995 - Piotr Mazur

pmcg ©